SKYTTERGRUPPA 2019

Skyttergruppa i KNBIL disponerer egen skytterhall ved Bildeleksperten.

Vi har luftvåpen (Pistol og Rifle) å låne ut til dere som ønsker å prøve skyting.

Skyting er en aktivitet som passer alle aldre og begge kjønn.

Hvordan komme i gang?
Vi har fast, felles trening Mandag fra kl. 17, fra midten av August til midten av Mai.
På forespørsel stiller vi opp andre dager for de som vil prøveskyte.

Nybegynnere og erfarne skyttere er velkomne.

Skyting handler først og fremst om konsentrasjon og umiddelbar tilbakemelding.

Som nybegynner vil man etter noen ganger kjenne på mestringsfølelsen når man treffer tieren for første gang.

I bedriftsskyting er det rettferdig klassifiseringssystem (1[nybegynner] til 7[kjempegod]) og opprykk/nedrykk-system slik at alle konkurrerer på sitt nivå.

I vintersesongen (September til Mai) deltar vi i konkurranser i Buskerud (Kongsberg/Drammen), Kolsås og Alfhallen på Øvre Romerike.

Er det kostbart å drive med skyting?

-          En boks kuler (500 stk) til luftvåpen koster kr 100. (rekker til 5 – 8 treninger)

-          Trening en kveld koster kr. 20. (til dekning av materiell - skiver/papirruller)

Siden vi har våpen til låns er dette hva det koster å komme i gang.

Tidligere drev vi med utendørsskyting liggende på 50 meter (miniatyrgevær kal .22) om sommeren (mai – september). Det kan hende at det blir arrangert noen stevner i Drammen i sommer. Det vil i så fall bli informert om.

Kontaktperson:

Per Hardangen, tlf. 95 88 54 94, e-post: per.hardangen [at] gmail.com.