KNBIL er bedriftsidrettslaget for de fleste bedriftene i Teknologiparken.

Alle ansatte, samboer/ektefelle og barn over 16 år er i utgangspunktet medlem. Som medlem kan du melde deg eller dine på en eller flere aktiviteter.

Sjekk aktivitetene våre og ring eller send SMS/epost til kontaktperson for aktiviteten(e) som er av interesse.

KNBIL er åpen for å starte nye aktivitetsgrupper. For å få til det må dere sende søknad til Arbeidsutvalget (se Kontakt oss) med beskrivelse av hva dere ønsker å drive med, økonomi og navn kontaktperson som representerer aktiviteten i styret.

Som deltaker i en eller flere aktiviteter vil du møte mennesker med samme interesse(r) og gi deg gode muligheter til nettverksbygging.

Som medlem av et bedriftsidrettslag i Norges BedriftsIdrettsForbund har du tilgang til følgende fordeler. Følg denne linken til  Forbundets sentrale rabattavtaler 

KNBIL_gruppebilde01 copy.jpg